Welkom bij 't Ateljeeke

Meer dan ooit zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen wij als basisschool van het GO! extra inzetten op actief BURGERSCHAP en individueel WELBEVINDEN.

Wij willen kinderen een prettige leer- en leefomgeving bieden waarin kinderen samen leren samenleven op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid.

In onze missie leggen wij de focus op functionele, stimulerende werkvormen waarin INTERACTIE en WELBEVINDEN centraal staan. Kwaliteitsvolle interacties vormen de motor voor groei en ontwikkeling. We voeren echte gesprekken in een emotioneel veilige leeromgeving.

Elke klas is een veilige haven waarin kinderen volop mogen experimenteren en participeren.

 

Onze missie is duidelijk. Wij willen mondige kinderen afleveren die goed in hun vel zitten, over de nodige basiskennis en vaardigheden beschikken om zich verder te ontwikkelen als competente burgers waar we fier op kunnen zijn.

Coronavirus

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om geen les meer te geven in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Via volgende link willen wij u vragen om aan te geven of u al dan niet opvang nodig heeft voor uw kind/kinderen en wanneer dit zo is. Op deze manier willen wij een zicht krijgen op de omvang en frequentie van de opvang. Wanneer geen enkele leerling aanwezig is, zal de school sluiten. De directeur brengt u hier dan van op de hoogte via de geijkte kanalen (facebook).

https://forms.gle/2uw5KjpgVXD68zaz7

meer info: zie brief 

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie...

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Als een leerling ziek wordt tijdens de opvang, wordt hij in een afzonderlijke ruimte opgevangen en contacteren we onmiddellijk de ouders om hem te komen ophalen.

Doordat we geen les meer kunnen geven, hebben we voor de kleuters en lagere school extra info opgesteld. Onderaan dit bericht vind je knoppen.
Bij de knop 'kleuters' vind je de brief die we meegeven aan de kleuters.
Bij de knop 'lagere school' vind je de brief die we meegeven aan de lagere school kinderen.

De opdrachten worden geëvalueerd en er wordt feedback voorzien maar ze worden niet in rekening gebracht bij de eindevaluatie.

Informatie vanuit onze scholengroep

De scholengroep Xpert, waar onze school deel van uitmaakt, heeft een nieuwsbrief opgesteld met antwoorden op mogelijke vragen. Hierin vindt u meer info over de praktische regeling omtrent het coronavirus en de school.
U kan deze info nalezen via de knop "info scholengroep" of via de link:
https://shoutout.wix.com/so/aaN3Pqod7?cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000#/main

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

 

Meer informatie?

Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Een dag in 't Ateljeeke

Kleuterschool

 

Onze kleuterjuffen staan in de klas de kleuters op te wachten bij de start van de dag. Na het belsignaal begint de juf met het onthaal in de kring. Tijdens dit kringmoment overlopen we de kalenders, het weer en stelt de juf voor wat we allemaal gaan ontdekken die dag.
Daarna krijgen de kleuters de kans om de verschillende hoeken en materialen in de klas te ontdekken. Deze hoeken worden elk keer aangepast naargelang het thema waarin gewerkt wordt.

Al spelend en handelend ontwikkelen kinderen taal, sociale vaardigheden en grove en fijne motoriek. Ze doen nieuwe ervaringen op en worden zelfstandiger. Stilletjes aan bereiden ze zich voor op het lager onderwijs.

Lagere school

 

Elke dag start met een praatronde in de klas. Hierin krijgen leerlingen de kans om alles wat ze vinden, zien, ervaren, horen... te vertellen tegen elkaar. Het gaat om het samen doen, samen beleven, om plannen en afspraken te maken, verantwoordelijkheid nemen voor het werk en zelf zorgen voor een goede werksfeer. 

Sinds schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met het LIST-project. Hierbij willen we leerlingen laten groeien in hun leesproces, stimuleren om meer en beter te lezen.

  • Facebook - Black Circle

© 2020 Basisschool 't Ateljeeke

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now